रामजी लामिछाने Ramji Lamichhane

RAMJI LAMICHHANE

रामजी लामिछाने

 म रामजी लामिछाने ! म होटेल ब्यबस्थापनमा स्नातक तहमा अध्यनरत छु। मलाई समाज सेवामा रुचि छ र म राप्ती बाट हिड्दै छु!

I am Ramji Lamichhane. I am studying Bachelors in Hotel Management. I like doing social work and I am walking from Rapti zone.